SG#041 Nie mów nikomu, co się dzieje w domu – Tamara Zych opowiada o pułapkach i stereotypach dotyczących przemocy domowej

5 stycznia, 2018

Nie mów nikomu, co się dzieje w domu.

Przemoc domowa to temat trudny, niewygodny i otoczony szeregiem stereotypów. Poszkodowani cierpią najczęściej w milczeniu, a sprawcy wchodzą w kolejne fazy aktywności przemocy. Sąsiedzi i rodzina nie wie co robić, czy w ogóle coś robić i w związku z tym najczęściej nic nie robią.

Kiedy usłyszałam o Tamarze Zych, jej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, od razu pomyślałam, że chciałabym usłyszeć jak kształtuje się rzeczywistość wobec powszechnych wyobrażeń. Trudno mi było wyobrazić sobie bardziej kompetentną i zaangażowaną w rozwiązywanie problemu przemocy osobę.

Tamara Zych jest magistrem pedagogiki, ukończyła studia z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szereg szkoleń tematycznych, Studium Prawa Europejskiego – kurs przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka, warsztaty dla specjalistów z zakresu pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy. Bierze regularny udział w konferencjach dotyczących przeciwdziałania przemocy. Od dwudziestu sześciu lat pracuje w pomocy społecznej.

Od kilku lat czynnie uczestniczy w pracach grup roboczych pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi i stosującymi przemoc. Służy wsparciem pracownikom socjalnym w pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorem dla dorosłych i pracuje w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jako kurator pracuje m.in. ze skazanymi sprawcami przemocy.

W naszej rozmowie poruszamy tematy:

1. Stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie, ich wpływ na postrzeganie ofiar przemocy.
2. Obojętność sąsiedzka, a obowiązek obywatelski. Kto może pomóc, a kto ma obowiązek pomagania.
3. Co to jest Niebieska Karta i do czego służy – procedura NK w pigułce.
4. Jakie są formy i rodzaje przemocy.
5. Osoba pokrzywdzona – jak ją postrzegamy.
6. Sprawca przemocy – zbir i brutal, czy urocza dusza towarzystwa.
7. Dzieci w rodzinie przemocowej – świadek, sprawca, ofiara.
8. Konsekwencje przemocy – zdrowotne, społeczne.

Osoby pokrzywdzone i świadkowie przemocy mogą:
– dzwonić do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar przemocy w godz. 18.00 – 22.00, w języku angielskim w poniedziałki, w języku rosyjskim wtorki, dyżur prawników – środy 18.00 – 22.00
– pisać na adres e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
– telefon ratunkowy 112,telefon policyjny 997
– ponadto najbliższy ośrodek pomocy społecznej, lekarz pierwszego kontaktu.

Strona internetowa i kontakt do Tamary Zych: Powstrzymaj przemoc

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2023 by Słucham Gadam - Kamila Dzierżanowska